ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Nanjing Tong Rui Bio-Tech Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋាន

Pioneer Bio-Park, No 127 North Road Xishan Bridge, Yu Hua Tai, Nanjing, China 210012

ទូរស័ព្ទ

៨៦-២៥-៥២៨៦៣២៩៨

86-13770771528

ម៉ោង

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍, ថ្ងៃអាទិត្យ: បិទ